Menu

Downloads

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND

Damsterdiep 49-53 - Groningen 06 - 537 759 44 info@medisub.nl

Duik Medisch Advies

  • Start
  • Duik Medisch Advies

Of het nu werk, hobby of sport is, duiken is een activiteit waarbij we ons in een andere natuurlijke omgeving bevinden. Een omgeving, waarin we alleen dankzij apparatuur en hulpmiddelen kunnen overleven. Een omgeving ook, waarin we blootstaan aan fysieke en fysiologische factoren, die we boven water in principe niet kennen. Alleen als we met verstand en beleid omgaan met deze fysieke en fysiologische factoren kunnen we schade aan onze gezondheid en ons welzijn voorkomen.

Duikgeneeskunde is een medische subspecialisatie, gericht op de kennis van de medische aspecten van duiken, de hoge druk fysiologie, de hyperbare geneeskunde en het werken onder overdruk. Het toepassen van die kennis is een belangrijke taak bij de werkzaamheden als duikerarts. Bij de werkzaamheden als duikerarts denken we aan medische keuringen, medische behandelingen (ook onder overdruk), beleidsmatige en adviserende ondersteuning voor duikverenigingen en duikbedrijven. Ook individuele duikers kunnen hiervoor bij ons terecht.

In Nederland kennen we twee certificeringssystemen voor duikerartsen. Het eerste systeem is bedoeld voor het beroepsduiken (NDC) en het andere systeem voor sportduiken (NVD), maar de komende jaren zullen deze twee systemen elkaar deels gaan overlappen.

MediSub B.V. richt zich op beide categorieën duikers. Lourens Prins is gecertificeerd als duikerarts B, sportduikerarts en second opinion duikerarts. De volgende activiteiten worden ontplooid:

- duikmedische basiskeuring voor sportduikers, second opinion keuring voor sportduikers

- intredekeuring en herkeuring voor beroepsduikers

- duikmedische consulten (telefonisch, per email en op afspraak)

- het raadplegen en verwijzen naar medische specialisten met duikspecifieke kennis en ervaring

- het voorschrijven van eenvoudige duikmedische medicatie

- docentschap in duikmedische cursussen

- het verzorgen van duikmedische presentaties voor verenigingen en beroepsgenoten

MediSub B.V. richt zich niet op het behandelen van duikziekten en duikongevallen. Hiervoor zijn slechts enkele faciliteiten in Nederland beschikbaar (voor Noord-Nederland is het DMC van de Koninklijke Marine het primaire behandelcentrum, zie hiervoor de betreffende link). Wel kunt u bij ons terecht voor een analyse van duikziekten en –ongevallen, gevolgd door een advies over het al dan niet verder gaan met duiken.

Om als duikerarts gecertificeerd te zijn en te blijven is het nodig om (na)scholing te blijven volgen. Vanuit MediSub B.V. volgen we nascholing bij Scott Haldane en het NDC. Daarnaast zijn we lid van de EUBS en de UHMS, overkoepelende duikmedische organisaties in Europa en Amerika. Op gezette tijden bezoeken we (inter)nationale congressen en workshops op duikgeneeskundig gebied.

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER 2024 WORDEN INGEPLAND