Menu

Downloads

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND

Damsterdiep 49-53 - Groningen 06 - 537 759 44 info@medisub.nl

Sociaal Medisch Advies

  • Start
  • Sociaal Medisch Advies

De sociale geneeskunde is een van de kerndisciplines binnen de geneeskunde. Bij de sociale geneeskunde staat niet het genezen van patiënten voorop. Doel is te onderzoeken hoe zaken als werkomstandigheden, vergrijzing en andere maatschappelijke factoren de volksgezondheid beïnvloeden en wat kan worden gedaan om de negatieve gevolgen te voorkomen of te bestrijden. Binnen de sociale geneeskunde worden twee hoofdstromen onderscheiden: Community Medicine of Public Health (infectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg, forensische geneeskunde, algemene gezondheidszorg) en Occupational Medicine (bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde). Bijzondere takken binnen de sociale geneeskunde zijn verder bijvoorbeeld sportgeneeskunde en verslavingszorg. MediSub is voornamelijk actief in de hoofdstroom Occupational Medicine.

Voor MediSub ligt een belangrijk accent op bedrijfsgezondheidszorg in de volle omvang. Bedrijven en organisaties kunnen hiertoe rechtstreeks samenwerken met MediSub, maar ook kan MediSub ingeschakeld worden via casemanagementbureau’s en algemene arbodienstverleners.

In het verleden heeft MediSub veel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de WWB en in dat verband samengewerkt met psychologen en arbeidsdeskundigen. Daarnaast hebben wij ook deskundigheid en ervaring opgebouwd met fysieke belastbaarheidsonderzoeken op de Ergos Worksimulator van Ergo Noord.

Gezien onze ruime ervaring op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Dat kan als u het als werkgever of werknemer niet eens bent met het advies van uw bedrijfsarts (onze second opinion is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel van het UWV!) en als u behoefte hebt aan een tweede visie. Dat kan ook als u het niet eens bent met een medische beoordeling bij het UWV.

Ook bij letselschade kan MediSub B.V. zorgen voor medisch advies. Op dit gebied willen wij ons de komende jaren nadrukkelijker richten.

 

 

 

 

 

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER 2024 WORDEN INGEPLAND