Menu

Downloads

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND

Damsterdiep 49-53 - Groningen 06 - 537 759 44 info@medisub.nl

Duikmedische Keuring

  • Start
  • Duikmedische Keuring

De belangrijkste reden voor een duikmedisch onderzoek is het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid onder water. Ook de veiligheid van de mededuiker (buddy) is daarmee gebaat. Andere redenen voor een duikmedisch onderzoek zijn o.a. het beoordelen van de invloed van duiken op specifieke ziektebeelden en het voorkomen van gezondheidsschade op langere termijn. Artsen zonder specifieke kennis van de duiksport hebben onvoldoende kennis van deze zaken
Als uit het duikmedisch basisonderzoek blijkt dat er geen medische bezwaren bestaan tegen sportduiken ontvangt u een medische verklaring (in het Engels).

Het kan echter gebeuren dat er bij het basisonderzoek bijzonderheden gevonden worden, welke nader onderzoek noodzakelijk maken. De duikerarts zal dan met duikmedische specialisten overleggen over eventuele vervolgonderzoeken. Deze vervolgonderzoeken behoren niet tot de duikmedische basiskeuring. Afhankelijk van de uitslag van deze vervolgonderzoeken kan alsnog een medische verklaring worden afgegeven of vindt er een afwijzing plaats.

Het is dus denkbaar dat u geen medische goedkeuring voor sportduiken krijgt. Er bestaat dan altijd de mogelijkheid van een second opinion bij een andere duikerarts of een duikmedisch specialist.

Het tarief van de duikmedische basiskeuring is afhankelijk van de ziektekostenverzekering, duikschool of duikvereniging. Wij informeren u graag hierover.

 

LET OP: MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND

 

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER 2024 STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER 2024 WORDEN INGEPLAND